Jak napsat CV

Životopis neboli také CV (Curriculum Vitae) je vizitkou uchazeče o zaměstnání. Při jeho sestavování je potřeba dodržovat alespoň pár základních pravidel.

Životopis by měl být především přehledný a srozumitelný, uváděné údaje by měly být pravdivé. Životopis zpravidla obsahuje čtyři základní části: kontaktní údaje uchazeče, dosavadní pracovní zkušenosti, vzdělání, a ostatní údaje.

  • Kontaktní údaje zahrnují vaše jméno i příjmení a také adresu a telefon. Dále můžete uvést datum narození a přiložit svoji fotografii.
  • Pracovní zkušenosti by měly tvořit stěžejní část celého dokumentu, proto si na jejich výčtu nechte záležet. Seřazují se chronologicky od nejnovější po nejstarší.
  • Dosažené vzdělání, které doplňte o absolvované kurzy a zkoušky.
  • Uveďte své jazykové i počítačové dovednosti, zda jste držiteli řidičského průkazu atd.

Nevíte si se sestavováním životopisu rady? Kontaktujte naši bezplatnou zákaznickou linku 800 215 220 nebo využijte náš formulář na vytvoření životopisu.

Vytvořit životopis