Naše služby

Temporary Workers

 • Vyhledání pracovníka, dle stanovených požadavků
 • Přidělení pracovníka na dobu určitou ke klientovi
 • Zajištění ubytování
 • Kompletní mzdový servis
 • Stálá komunikace s klientem
 • Koordinátor ARIETE k dispozici po celou dobu pronájmu personálu
 • Flexibilní navýšení/snížení personálu bez dodatečných nákladů
 • Úspora vlastních nákladů spojených s vyhledáním a umístěním personálu
 • Zajištění uzavření pracovních smluv s přidělenými zaměstnanci
 • Zajistíme úhradu veškerých odvodů (daně, zdravotní a sociální pojištění)
 • Pravidelné měsíční mzdy přiděleným zaměstnancům
 • Řešení provozních a operativních záležitostí (k dispozici určený koordinátor)

Pozice, které můžeme touto formou poskytnout:

 • operátorské
 • administrativní
 • asistentské
 • recepční

TRY and HIRE

 • Zaměstnanec nastoupí ke klientovi jako zaměstnanec agentury
 • Po zapracování a „odzkoušení“ zaměstnance 3-6 měsíců je přijat do kmenového stavu klienta

Výhody pro klienta

 • Flexibilita Temporary Workers
 • Otestování potenciálního zaměstnance v provozu

Trénink a rozvoj

Naším klientům zajistíme tréninky měkkých dovedností připravených na míru, přesně dle zadání a potřeby. Ideální pro zlepšení komunikace a zefektivnění produktivnosti uvnitř i vně společnosti.

Diagnostika

K nabízeným kandidátům nebo v případě klientovi potřeby hodnotit vlastní zaměstnance můžeme nabídnout i diagnostiku nástrojem Facet 5, který zkoumá osobnost ze 13 subfaktorů a umožňuje zadavatelům nahlédnout na hodnocené z hlediska jejich odlišností, motivace, postojů, aspirací atd.