Blog

Životopis neboli také CV (Curriculum Vitae) je vizitkou uchazeče o zaměstnání. Při jeho sestavování je potřeba dodržovat alespoň pár základních pravidel.

Životopis by měl být především přehledný a srozumitelný, uváděné údaje by měly být pravdivé. Životopis zpravidla obsahuje čtyři základní části: kontaktní údaje uchazeče, dosavadní pracovní zkušenosti, vzdělání, a ostatní údaje.

  • Kontaktní údaje zahrnují vaše jméno i příjmení a také adresu a telefon. Dále můžete uvést datum narození a přiložit svoji fotografii.
  • Pracovní zkušenosti by měly tvořit stěžejní část celého dokumentu, proto si na jejich výčtu nechte záležet. Seřazují se chronologicky od nejnovější po nejstarší.
  • Dosažené vzdělání, které doplňte o absolvované kurzy a zkoušky.
  • Uveďte své jazykové i počítačové dovednosti, zda jste držiteli řidičského průkazu atd.