Blog

Snižování nákladů a eliminovat ztrátu je v této době zásadní. Vše by mělo proběhnout velmi rychle protože se poté může stát, že budete v červených číslech a to je pozdě. I když nemáte čas, nesmíte udělat žádnou chybu a to i po právní stránce. Stát, ale i zaměstnanci Vám to bohužel neodpustí.

Ve většině firem jsou mzdy a náklady spojené s pracovníky největší položkou rozpočtu.Firmy se tak dostávají do situace, kdy jsou povinné platit výdaje ale zároveň nemůžou mít příjmy. Pro některé firmy, kde právě mzdy jsou hlavní položkou je takový stav likvidační. Zde nezbývá než velmi rychle jednat. Pokud nemají finanční polštář na dobu cca 6 měsíců, tak nemusejí přežít tento krizový stav trvající cca 2-3 měsíce. Na půl roku proto, že po krizovém stavu bude trvat několik měsíců než se firmy přiblíží původnímu stavu. Také se snadno může stát, že v době krize definitivně přijdete o zákazníky a ještě delší dobu bude trvat získání nových. 

 

Snížení mzdy v důsledku dočasné nezaměstnanosti jako jedno z řešení

 

Dohodou se zaměstnanci, popř. úpravou stavu dočasné nezaměstnanosti ve smyslu platné právní úpravy, kde lze za stanovených podmínek snížit mzdu až o 40%. Změnu je třeba upravit vnitřním předpisem. Můžete to udělat v případě, kdy nemůžete přidělovat zaměstnanci práci z důvodu dočasného omezení odbytu Vašich výrobků nebo omezení poptávky po Vámi poskytovaných službách. Zaměstnanci náleží náhrada ve výši 60 % jeho průměrného výdělku.

Pozor – tento postup je možné využít pouze v případě, že u Vás nepůsobí odborová organizace. Pokud máte odbory, je třeba se s nimi dohodnout.

Vnitřní předpis je nutné podepsat osobou oprávněnou jednat za zaměstnavatele – ideálně statutárním orgánem společnosti. Následně je nutné, aby se s předpisem seznámili všichni zaměstnanci. Doporučit tak lze vložit předpis na firemní síť nebo jakoukoliv interní síť, ke které mají přístup všichni zaměstnanci a zaměstnance na to upozornit, zaslat jej emailem či jiným způsobem. Vždy však musí být zaměstnavatel schopen prokázat, že se s ním seznámili skutečně všichni.

Pozor – snížená náhrada mzdy může být poskytována až ode dne přijetí předpisu! Nelze tedy snížit náhradu zpětně.

 

V případě najímání zaměstnanců jako služby, Vám tyto starosti odpadají!

 

Firmy, které využívají služeb personálních agentur, tak ve většině případů tyto problémy nemusí řešit. Zaměstnanci jsou poskytování jako „služba“ nebo tzv. pronajímáni. Tyto firmy mohou flexibilně reagovat na aktuální poptávku či situaci na trhu.

„Zde se ukazuje jedna ze silných stránek a benefitů služeb personálních agentur

říká Jiří Štika z firmy Ariete Personal s.r.o. a dodává
„firmám to tak poskytuje konkurenční výhodu oproti firmám, kde díky velkému počtu kmenových zaměstnanců musí hradit vyšší mzdové náklady a to jim váže více prostředků v cash-flow.“